اهداف

چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران براساس نظرسنجی انجام شده، برترین رتبه کیفی و کمی را طی چهار مرحله برگزاری کنفرانس به خود اختصاص داده است. این موفقیت را باید به خانواده بزرگ صنعت پخش و اعضاء هیات مدیره انجمن تبریک و تهنیت عرض نمود. زیرا برکسی پوشیده نیست که این دست اورد تنها در سایه حمایت همه جانبه کلیه اعضاء و فعالین صنعت پخش ایجاد گردیده است. لذا این موضوع ضمن ایجاد دلگرمی و خرسندی برای برگزارکنندگان کنفرانس، باعث ایجاد بار مسولیت و تعهد بیشتر به منظور برگزاری شایسته تر سمینار پنجم توسط انجمن صنعت پخش و برگزارکنندگان کنفرانس خواهد گردید.

دبیر خانه دائمی کنفرانس صنعت پخش همانند ادوار گذشته و براساس مفاد بیانه کنفرانس چهارم؛ نظر سنجی‎های انجام پذیرفته، اهداف ابلاغی و تعیین شده توسط هیات مدیره انجمن، رهنمود‎های اعضاء کمیته علمی؛ اساتید دانشگاه و صاحبنظران صنعت، برنامه‎ریزی لازمه جهت برگزاری پنجمین کنفرانس صنعت پخش را به انجام رسانده است.

صنعت پخش یکی از اهر‌م‌های پر قدرت در ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدی، بهبود کیفیت و مهم‌تر از آن تعدیل و ثبات قیمتی بازار، در شرایط مختلف است. خوشبختانه امروزه این صنعت تقریبا توانسته ماهیت و کارکرد اصلی خود در سیستم اقتصادی کشور را به ثبات برساند. فعالان این حوزه از طریق تعامل پویا و از کانال انجمن صنعت پخش ایران، در تلاشند تا بتوانند با بهبود وضع قوانین موجود، ساختار مناسبی برای توسعه این بخش مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. ساختاری که ضمن ایجاد رقابت و بهبود کیفیت کالاها، نظام عرضه و تقاضای کالا در بازارهای مختلف را تعدیل کرده و عملکرد مناسب آن، آبستن افزایش اشتغال ملی و افزایش توان دولت در کنترل قیمت و تورم خواهد بود . 

بدیهی است در ساختار اقتصادی و اجرائی کنونی کشور یکی از نکات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد جامعیت‎نگری به امور اجرائی هر یک از پدیده‎های عوامل اقتصادی است. جامیعت‎نگری در صنعت پخش نیز باید همانند سایر موارد مورد توجه قرار گیرد. به نقل از استاد بزرگی از صنعت پخش، جامیعت‎نگری در توزیع یعنی  رساندن محصول مناسب در زمان و مکان مناسب، با هزینه و شرایط مناسب به مخاطب مناسب و بدیهی است هر یک از این عوامل اگر درست و صحیح اجرائی نشده باشند آن جامعیت‎نگری لازم صورت نخواهد پذیرفت. 

از سوی دیگر نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که در اقتصاد ایران نقش و جایگاه عوامل محیطی در اجرای هر یک از فرآیندهای اقتصادی و یا پروسه‎های درون سازمانی بسیار مهم و نقش آفرین است. لذا نمی‎توان به موضوع فرآیند جامیعت نگری بدون توجه به عوامل محیطی حاکم بر چرخه اقتصاد و زنجیره عرضه به آن پرداخت. 

بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جامعیت‎نگری با نظر اعضاء کمیته علمی و سایر صاحبان نظران مقرر گردید کنفرانس پنجم با محوریت جامعیت‎نگری در صنعت پخش، ﻣﺘﺄثر از تحـولات محیـطـی، برگزار گردد. 

 بدیهی است این صنعت نیز همانند سایر صنایع نیازمند توجه ویژه به موضوع جامعیت‎نگری است، زیرا در شرایط کنونی موفقیت از آن کسانی است که به انحرافات جزئی و ایجاد یکپارچگی در کلیه اجزاء اجرائی فرآیندها توجه ویژه نمایند و با شناخت، کنترل و همسو نمودن عوامل محیطی موجود بتوانند به افزایش بهره‎وری و تحقق اهداف سازمانی خود دست یابند.

بنابراین از شما عزیزان، اساتید؛ دانشجویان، صاحبنظران، مدیران اجرائی صنعت و کلیه افراد شاغل در صنعت پخش دعوت میگردد چون سال‎های گذشته برای تحقق اهداف کنفرانس، رشد و توسعه صنعت پخش ایران، با ارسال مقاله و مشارکت در این کنفرانس، ما را یاری نمایید. بدیهی است همسوئی و مشارکت یکایک شما جهت تقویت صنعت، بسیار مهم و حیاتی است.

 آینده زمانی از آن ماست، که جهت شناخت و هسموئی با آن تلاش و مشارکت نمائیم.