پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران
 1  2  3  4
اخبار همایش
فراخوان مقاله
فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران منتشر شد. ادامه...
1397/03/29
ثبت نام آغاز شد
ثبت نام پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران آغاز شد. ادامه...
1397/03/23
پیام دبیر
با توجه به گسترش و پیچیدگی های کنونی اقتصاد در سطح بین المللی، صنعت پخش امروزه به جایگاه منحصر به فردی در تبادلات کشوری، منطقه ای و جهانی دست یافته و به شکل روز افرون سهم آن در درآمد ملی کشورها دارای رشد چشمگیری می باشد. در کشور ما نیز این صنعت سهمی 8 الی 9 درصدی از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است.
حامیان معنوی
پوستر